Reest-Art
zorg met kunst

onze zorg

Reest-Art voorziet in kleinschalige dagbesteding voor een groep van 3-5 deelnemers. In een rustige omgeving, met de nadruk op plezier, wordt gewerkt aan een (nieuwe) structuur en balans voor het dagelijkse leven van de deelnemer en zijn of haar thuisfront. 

Naast het werken aan een sociale structuur, kan worden gewerkt aan het (weer) verkrijgen van werk en inkomen. Naast de dagbesteding is het mogelijk individuele begeleiding te ontvangen. Deze is gericht op het begeleiden en ondersteunen van cliënten op gebied van administratie en financiën regie bij het huishouden, regelvermogen en dagstructuur, sociaal en persoonlijk functioneren. De begeleiding van Reest-Art draagt bij aan het stabiliseren en verbeteren van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de deelnemer. Een plus is dat de deelnemers kracht ontlenen aan elkaar.

dagbesteding

Deelname bedraagt € 15 per uur. Het is mogelijk om via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de WMO van uw gemeente een tegemoetkoming in deze kosten te ontvangen. De financiering wordt dan betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of een Zorg in Natura regeling. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van hoe de indicatie is, en kan per gemeente verschillen.

Vervoerskosten zijn voor eigen rekening. Vaak regelt en vergoedt de zorgverzekeraar het vervoer van en naar de dagbesteding, we adviseren u dan ook dit na te vragen. Annulering tot een dag voor deelname wordt niet in rekening gebracht.

persoonlijke begeleiding 

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Samen kijken we dan wat u nodig heeft, hoe wij u kunnen ondersteunen, en welke tarieven wij hanteren.

Reest-Art is WMO zorgaanbieder voor de gemeenten Dalfsen, De Wolden, Hardenberg, Hoogeveen, Meppel, Ommen en Staphorst. 

klachten

Het kan voorkomen dat een deelnemer niet tevreden is met onze zorg c.q. dienstverlening. Erisietsmisgegaan.nl, een erkende onafhankelijke klachtencommissie beoordeelt dan de klacht, bemiddelt in geschillen en doet uitspraak.